SMS Pazintys

SMS Pažintys

VIP Skelbimas
Keisti
VyrasVeliau
Jieskau moters merginos susitikimams kunulinguj, merginai moterim
Tel nr.: 37067656560, Vilnius, Šiandien, 08:02
Pokalbiai Vardadieniai
Mes esame populiariausia SMS Pažinčių svetainė internete pritaikyta mobiliesiem telefonam!

Bučkio SMS Pažinčių Taisyklės:
1. Draudžiama skelbti ne savo numerius.
2. Draudžiama skelbime įžeidinėti, žeminti ar kitaip menkinti.
3. Draudžiama viešinti ne savo nuotraukas.
4. Draudžiama talpinti tikrovės neatitinkanti tūrinį (šmeižianti).
5. Draudžiama talpinti pornografines nuotraukas.
Prašome laikytis šių taisyklių, skelbimai pažeidžiantys taisykles bus ištrinti.
Talpinant šmeižianti skelbimą, platinant ne savo numerį, skelbimo talpintojas atsako už savo veiksmus. BuckysSMS.lt įsipareigoja atitinkamom institucijom perduoti reikiamus talpintojo duomenis.

Smagaus FLIRTO su Bučkio SMS pažintimis. :heh:

Naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 • Naudodamiesi Buckyssms.lt svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su svetainės naudojimosi taisyklėmis, sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
 • Buckyssms.lt yra mobili pažinčių skelbimų svetainę, kurioje lankytojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie pažinčių paiešką, ieškoti, rasti ir skaityti skelbimus bei naudotis kitomis paslaugomis.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) pats, o ne Buckyssms.lt administracija, yra atsakingas už visą turinį, kurį gaunate, siunčiate ar bet kuriais kitais būdais perduodate naudodamasis Buckyssms.lt svetaine.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Buckyssms.lt administracija nekontroliuoja lankytojų talpinamo turinio.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Buckyssms.lt administracija turi teisę tikrinti lankytojų įvestą turinį tam, kad aptikti taisyklių pažeidimus, o aptikus pažeidimus turinį šalinti.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad dalis paslaugų teikiamų Buckyssms.lt svetainėje yra mokamos (suteikiamos klientui už atlygį). Mokamų paslaugų kaina nurodoma šių paslaugų užsakymo puslapyje.
 • Visos intelektinės nuosavybės teisės į Buckyssms.lt svetainę ir visą jos turinį priklauso Buckyssms.lt administracijai arba Buckyssms.lt administracija teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
 • Visos teisės į Buckyssms.lt svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos.
 • Šios bendrosios nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Buckyssms.lt svetainėje.

Atsakomybės ribojimas

 • Buckyssms.lt administracija nėra ir nebus atsakinga už Buckyssms.lt svetainės veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Buckyssms.lt administracijos kaltės, ir dėl to Jūsų (Buckyssms.lt svetainės lankytojo) ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 • Buckyssms.lt administracija nesuteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Buckyssms.lt svetainė veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Buckyssms.lt svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenims.
 • Buckyssms.lt administracija nėra ir nebus atsakinga už Buckyssms.lt svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Buckyssms.lt administracija) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Buckyssms.lt svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenimis.
 • Buckyssms.lt administracija neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Buckyssms.lt svetainės lankytojai naudodamiesi Buckyssms.lt svetaine bei siųsdami, talpindami ir bet kuriais kitais būdais perduodami ar padarydami viešai prieinamu bet kokią informaciją.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigote užtikrinti, kad Buckyssms.lt administracijai niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė ir/ar pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) naudojatės Buckyssms.lt svetaine.
 • Šios atsakomybės ribojimo nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Buckyssms.lt svetainėje.

Lankytojų teisės ir pareigos naudojantis Buckyssms.lt svetaine

 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių moralės bei elgesio normų, teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate naudodami Buckyssms.lt svetaine nevykdyti veiksmų, kurie prieštarauja nusistovėjusioms moralės normoms, teisės aktams, taip pat veiksmų, kurie pažeidžia trečiųjų asmenų teises.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nenaudoti Buckyssms.lt svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti.
 • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Buckyssms.lt svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Buckyssms.lt svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes/produktus, teikiamas ir/ar siūlomas paslaugas.
 • Prieš talpindamas skelbimą Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) privalote susipažinti ir sutinkate su Buckyssms.lt svetainės skelbimų talpinimo taisyklėmis:
  • Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
  • Neskelbti beprasmių skelbimų ar skelbimų su beprasmėmis simboliais ir/ar žodžiais.
  • Talpindamas Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) garantuojate ir užtikrinate, kad pateikiama informacija yra tikra ir teisinga.
  • Draudžiama talpinti klaidinančius, melagingus ar tikrovės neatitinkamčius skelbimus.
  • Skelbimo turinys neturi prieštarauti visuotinai pripažintoms moralės normoms, galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi būti įžeidžiantis, šmeižiantis, kurstyti nesantaiką ar diskriminaciją.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nelaikyti ir neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, bet kurio kito turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Buckyssms.lt administracijai.
  • Jūsų (Buckyssms.lt svetainės lankytojo) patalpintas kelbimas neturi skelbti ir/ar platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.
  • Skelbime naudojama informacija neturi pažeisti trečiųjų asmenų teisių (įskaitant intelektinę nuosavybę).
  • Skelbimas neturi platinti nepageidaujamą reklamą ir/ar kitą nepageidaujamo turinį.
  • Skelbime nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar nusistovėjusioms moralės bei etikos normoms.
  • Buckyssms.lt adminstracija pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo šalinti netinkamus skelbimus bei riboti vartotojų priėjimą prie Buckyssms.lt svetainės, jei bus nesilaikomas išvardintų taisyklių.
  • Skelbimuose draudžiama reklamuoti ir/ar skelbti informaciją, kurioje minimi su Buckyssms.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbimo turinyje pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbimo turinyje pateikti teisingą skelbimo autoriaus kontaktinę informaciją.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbime pateikiamose nuotraukose nurodyti tikruosius skelbimų tekste reklamuojamus objektus.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) sutinkate, kad Jūsų publikuojamo skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Buckyssms.lt svetainės duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką.
  • Jūs (Buckyssms.lt svetainės lankytojas) sutinkate, kad talpindamas savo skelbimą Jūs suteikiate teisę Buckyssms.lt administracijai panaudoti skelbimo fotografijas ir tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais tikslais, neatskleisdamas asmeninės skelbėjo informacijos. Buckyssms.lt administracija naudodama skelbimus ar kitą Buckyssms.lt lankytojų publikuojamą turinį, nėra ir nebus įpareigota mokėti Buckyssms.lt lankytojams autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
  • Jei Buckyssms.lt administracija įtaria, kad talpindamas skelbimą apsimetate kitu asmeniu ir/ar viešai paskelbiate kito asmens kontaktinius duomenis be to asmens žinios ar sutikimo, Jūsų apsilankymo Buckyssms.lt svetainėje duomenys pagal pareikalavimą bus perduoti šiam asmeniui ir/arba Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms.
 • Draudžiama talpinti skelbimus ir bet kokį turinį Buckyssms.lt svetainėje, jei turinys:
  • yra akivaizdžiai pornografinio turinio
  • kursto tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo
  • pažeidžia autorių arba intelektinės nuosavybės teises
  • yra susijęs su narkotinėmis ir/ar psichotropinėmis medžiagomis
  • yra apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Buckyssms.lt lankytojas, talpinantis tokią informaciją, neturi
  • yra apie bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant Internete, draudžia teisės aktai
 • Šios lankytojų teisių ir pareigų nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Buckyssms.lt svetainėje.
Atgal
Apie Mus | Kontaktai | Naudojimo taisyklės | Privatumo politika
Topwap.lt © 2015-2024 BuckysSMS.lt    Mywap projektai Mywap.eu